Hoppa till textinnehållet

För en hållbar framtid

För oss är det viktigt att området vi verkar i utvecklas långsiktigt. Vi vill bidra till en samhällsutveckling som hushållar med våra gemensamma resurser så att vårt närområde även i framtiden är en attraktiv plats för kommande generationer att bo och leva i.

Vi vet att det går att göra goda affärer samtidigt som vi främjar en hållbar utveckling. Det har ju varit grundtanken sedan Kinda-Ydre Sparbank Sparbank startades 1866. Som sparbank vill vi bidra till en sund ekonomi för våra kunder, ett gott arbetsklimat för våra medarbetare och en positiv utveckling i det lokala samhället.

För ett hållbart samhälle ser vi att tre områden måste samverka och vara i balans.

Ekonomiskt ansvarstagande:
Vi är en viktig del i det lokala samhället och har ett ansvar för att främja en långsiktigt hållbar ekonomi för alla våra kunder. Att bygga långsiktiga relationer där ärlighet, affärsetik, mänskliga rättigheter och miljöpåverkan är viktiga delar. Ekonomiskt ansvarstagande är också att fokusera på långsiktig lönsamhet i banken - och alla vinster som vi inte använder till våra sprojekt i samhället stannar i banken och gör att vi kan fullfölja vårt uppdrag som lokal sparbank under mycket lång tid.


Ekologiskt ansvarstagande:
Vi arbetar för att minimera påverkan på miljö och klimat, både genom egna åtgärder och genom att inspirera och informera våra kunder och lokala aktörer att använda våra tjänster på ett miljöklokt sätt.


Socialt ansvarstagande:
Vi tar gärna ett stort samhällsansvar och låter del av vår vinst gå tillbaka till regionen genom att stötta det lokala näringslivet och bidra till utbildning och lokala aktiviteter. Vi vill också vara en god arbetsgivare för våra anställda och förvalta och vidareutveckla goda relationer med våra kunder och leverantörer.

Ett pågående hållbarhetsprojekt

Kinda-Ydre Sparbank är drivande i ett projekt som heter "Hållbarhet i sparbanksstyrelser (HISS)". Syftet med vårt deltagande i projektet är att utveckla, testa och införa metoder för innovativt hållbarhetsarbete i Kinda-Ydres Sparbank och för våra företagskunder.

Med nya verktyg och praktiska tillämningar vill vi inspirera små och medelstora företag att åstadkomma bland annat faktisk miljöförbättring kopplat till den egna affärsmodellen, för att nå FN:s klimatmål 2030.