1866

Sparbanksrörelsen i Kinda och Ydre grundades nästan samtidigt – i Kinda 1866 med provinsialläkaren C M Appelberg som ordförande och i Ydre 1867 med häradshövding J A Åstrand som drivande kraft. Kinda Härads Sparbanks första kontor inrättades i det 1700-talshus i Kisa som idag inrymmer Café Columbia.
I Ydre fick banken sin första lokal i skolhuset vid Sunds kyrkby.

1876

Norra Kinda Sparbank grundas med bankkontor i dåvarande gästgivargården i Rimforsa. Kindabankerna slog ihop sina verksamheter 1979.

1925

I Ydre började den blivande huvudorten Österbymo ta form och man fann det naturligt att flytta verksamheten dit. 1925 stod en ny banklokal, som då även inhyste läkarmottagning, på plats.
I Kisa byggdes ett nytt bankhus 1936.

1999

De båda bankernas utveckling har under åren i stort haft en parallell utveckling med övertagande av Östgötabankens verksamhet i Österbymo, Rimforsa och Horn, liksom senare sammanslagningen med Föreningsbanken.

2008
Som en naturlig del i utvecklingen och för att säkra en sparbanks bevarande i de båda kommunerna slås Kinda Sparbank och Ydre Sparbank samman till en, Kinda-Ydre Sparbank.2012

Johan Widerström tillträder som VD med en gedigen erfarenhet inom bank- och försäkringsbranschen från bl.a.Länsförsäkringar och Föreningssparbanken.

2016
Kinda-Ydre Sparbank firar 150-års jubileum