Hoppa till textinnehållet

Länka till kindaydresparbank.se och använda vår logotyp

Länka gärna till kindaydresparbank.se, men följ våra riktlinjer.

Om du har några frågor hjälper vi dig gärna.

Observera att länkning till kindaydresparbank.se endast får göras från hemsidor som inte kränker annan parts rätt, uppfattas som omoraliska, stötande, kränkande, rasistiska, våldsamma eller på annat sätt opassande, strider mot lag, förordning eller annan myndighets anvisning.

Länkning till kindaydresparbank.se

  • När du länkar till kindaydresparbank.se vill vi gärna att namnet Kinda-Ydre Sparbank ingår i länknamnet, till exempel "Kinda-Ydre Sparbank", "Till Kinda-Ydre Sparbanks webbplats", "Läs mer om Kinda-Ydre Sparbanks bolån" eller motsvarande.
  • Länkningen ska placeras så att det tydligt framgår att Kinda-Ydre Sparbank inte är avsändare av innehållet på de sidor som länkar till Kinda-Ydre Sparbank.

Hantering av vår logotyp

Kinda-Ydre Sparbank är ett registrerat varumärke. Vår logotyp består av två delar, symbolen och namnet, som inte får separeras. Det är inte tillåtet att ändra logotypens proportioner, färg eller på annat sätt modifiera den.

  • När du använder logotypen, respektera den fria yta som ska omge den.
  • Vår logotype får endast användas efter överenskommelse med oss.
  • Logotypen placeras mot vit bakgrund. Är bakgrunden annan färg så ska logotypen placeras mot en vit platta (den fria ytan kring logotypen ska motsvara storleken på plattan).
  • Logotypen finns i olika utföranden, men ska primärt användas i färg.
  • Varianten på en rad med undertext är förstahandsvalet, men en variant där text står på två rader utan undertext får användas på mer fyrkantiga utrymmen.
  • Det minsta fria utrymmet kring logotypeen ska minst motsvara diametern på symbolen/myntet.
  • För att ha en god läsbarhet är minimumbredden 55 mm.
  • Om flera logotyper presenteras i anslutning till varandra ska storleken på Kinda-Ydre Sparbanks logotyp vara sådan att den upplevs som lika stor som övriga.

Kontakt

Länkar som innehåller vår logotyp ska alltid godkännas av oss före publicering. Om du har några frågor om hur du använder vår logotyp hjälper vi dig gärna med information och råd. E-posta föreslagen länk inklusive placering på webbsidan till .

Ladda ner vår logotyp