Hoppa till textinnehållet

Idéfonden

Idéfonden är en ny utvecklingsfond fylld med 1,8 miljoner kronor att söka för er med idéer som utvecklar bygden.

Som sparbank har vi inga aktieägare utan vi är kundernas bank, och delar av vår vinst återinvesteras i bygden. Bankens huvudmän tog på sparbankstämman beslutet att avsätta 1,8 miljoner kronor av 2018 års vinst i en utvecklingsfond.

Pengarna i fonden ska användas till projekt som är allmännyttiga och gör skillnad så det blir ännu mer attraktivt att leva och bo i vår bygd

Tänk på att dessa kriterier ska vara uppfyllda i ansökan:

  • Det ska vara till ett specifikt ändamål.
  • Det ska vara allmännyttig och utan personligt vinstintresse.
  • De som ansöker ska kunna genomföra projektet själva.
  • Projekt ska genomföras inom bankens verksamhetsområde - Kinda-, Ydre- eller Södra Linköpings kommun.
  • Sista dag för att söka ur Idéfonden är 30 juni 2019.
    Besked lämnas i början av september

Ansök till Idéfonden

Beskrivning av projektet, sökande och genomförande samt en kalkyl. Tänk på att motivera hur projektet utvecklar, stärker och gör vår bygd mer attraktiv att leva i.

Vid frågor eller önskan att bifoga dokument och bilder kontakta: Martina Isaxon, eller 0494-794 26