Kinda-Ydre Sparbank har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att banken följer reglerna om dataskydd.

Du kan mejla dataskyddsombudet på adressen:

Eller skicka ett brev till:

Dataskyddsombud - Kinda-Ydre Sparbank
c/o Spar Tjänster i Linköping AB
Box 1940, 581 18 Linköping