Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID

Ansök om att bli föreningskund

Säkerställ tillgång till följande dokument

  • Senast antagna stadgar.
  • Protokoll från senaste årsmötet/årsmöten där nuvarande styrelse är vald, alternativt protokoll från konstituerande möte om föreningen är nybildad.
  • Protokoll från mötet där företrädare gentemot Kinda-Ydre Sparbank utses.
  • Fullmakt ideell förening

Mejla oss

Detta ska bifogas;  till oss. 

  • Stadgar, aktuella protokoll och fullmakt.
  • Giltig legitimation

Att tänka på:

  • Kopia av senast antagna stadgar.
  • Kopior av protokoll måste vidimeras* av två personer.
  • Fullmakt ska vara i original.

* Vidimering är att intyga att kopian överensstämmer med originalet av protokollen med sin namnteckning och namnförtydligande.

En familj sitter på trappan framför deras hus.