Hoppa till textinnehållet

Samhällsengagemang

Father and child getting into the car

Varje år avsätter banken över en miljon kronor till sponsring och samhällsengagemang. Som sparbank skiljer vi oss från många andra banker. Vi har inga aktieägare som ska ta del av vinsten. Istället investeras vinsten i banken och bygden. Vi finns med som stöd både i små lokala klubbar och i föreningar, liksom i större näringslivsprojekt. Vi finns också med vid arrangemang som vi tror tillför bygden glädje, puls och ny kunskap. På så vis vill vi skapa ett levande Kinda och Ydre med hög livskvalitet, en levande landsbygd och många välmående företag

Ansök om sponsring

Vi är stolta över att årligen återinvestera en del av vår vinst i sponsring och samhällsengagemang. För att fördela medlen så klokt och rättvist som möjligt har vi två beslutstillfällen per år.

Ansök här