Kinda-Ydre, Vadstena Sparbank och Åtvidaberg Sparbank har ett gemensamt bolag - Spar Tjänster i Linköping AB - där bankernas interna administration samordnas. Spar Tjänster sköter administration, ekonomiredovisning och frågor som rör kontroll och efterlevnad av regelverk för bankerna.