Hoppa till textinnehållet

Vårt ansvar - för våra kunder och bygd

Fjäril sitter på eklöv

Kinda-Ydre Sparbank har ett alldeles speciellt ansvar för sina kunder och den bygd där den verkar. Det kommer sig av att vi är en sparbank och sparbanker lyder under en egen, särskild lagstiftning. Vi har till exempel inga aktieägare som tar del av vår vinst. Istället satsar vi vår vinst på trygghet och långsiktighet för våra kunder och bygdens utveckling. Vår vinst återinvesteras i banken och i bygden. Vårt syfte är att bygden, dess företag och invånare ska ha en bra ekonomisk utveckling. Just därför behövs en stark och uthållig bank som erbjuder ett tryggt sparande och har kraften att vara navet i den lokala kreditmarknaden.