Meny

Vad är en sparbank?

Kinda-Ydre Sparbank är en fristående och lokal sparbank. Som sparbank har vi inga ägare och vi drivs utan enskilt vinstintresse. Allt vårt överskott stannar lokalt, till nytta för våra kunder, vår region och föreningslivet.

Sparbanksidén

Att hjälpa människor att förverkliga sina idéer genom en sund privatekonomi, stimulera till sparande och se till att bankens pengar kommer till nytta för orten och därmed bidra till lokalsamhällets utveckling.

Så skiljer sig en sparbank från andra banker

 

Sparbank är en helt egen unik bolagsform som regleras i en särskild lag, Sparbankslagen. Sparbanker skiljer sig på flera sätt från såväl de stora affärsbankerna som från andra bankaktörer:

  • En sparbank har inga aktieägare utan har istället huvudmän.
  • Eftersom en sparbank inte har några enskilda ägare behöver ingen vinstutdelning betalas ut. I stället har Kinda-Ydre Sparbank möjlighet att använda en del av vinsten till samhällsnyttiga verksamheter och projekt lokalt där vi verkar. Allt överskott stannar lokalt, till nytta för våra kunder, regionen och föreningslivet.
  • En sparbank är en lokalt verksam bank som finns nära sina kunder.
  • En sparbank har ett starkt samhällsengagemang och bidrar till lokalsamhällets utveckling.
  • En sparbanks verksamhet är mindre riskfylld än de större affärsbankernas, mycket på grund av den starka lokala förankringen.
Sjö med kvist i vattnet

Så föddes Sparbanksidén

En skotsk kyrkoherde som ville hjälpa fattiga att spara sig ur fattigdomen kom för över 200 år sedan på idén att vem som helst, när som helst skulle få sätta in hur små belopp som helst på banken. Och bankens vinst skulle dessutom återinvesteras i bygden.


Den första sparbanken i Sverige grundades 1820 och därefter växte antalet sparbanker snabbt. Kinda Sparbank startade sin bankverksamhet 1866.

Andra sparbanker

Kinda-Ydre Sparbank har vår verksamhet i och runt Kinda och Ydre kommun. Letar du efter en sparbank på en annan ort kan du se ett urval av Sparbanker i listan nedan: