Hoppa till textinnehållet

Idéfonden

HR

Från tillgänglighetsanpassningar, hjärtstartare och utegym till renovering av lekplatser och belysning för ökad trygghet – det är några exempel på hur de föreningar som fått medel ur Idéfonden har använt pengarna.

2018 tog huvudmännen i Kinda-Ydre Sparbank initiativet till den första av sparbankens utvecklingsfonder– Idéfonden 2018. Idéfonden har sedan dess varit årligt återkommande och vi har delat ut över 6,9 miljoner till föreningslivet i Kinda, Ydre och Södra Linköpings kommuner. 

Av 2021 års nettovinst har huvudmännen valt att avsättta 1,8 miljoner kronor till Idéfonden 2022.

Fördelning 2022 års Idéfond