Meny

Idéfonden

Händer och digitala enheter, läsplatta, smartphone, laptop

2018 tog huvudmännen i Kinda-Ydre Sparbank initiativet till den första av sparbankens utvecklingsfonder– Idéfonden 2018. Idéfonden har sedan dess varit årligt återkommande och vi har delat ut över 8,7 miljoner till föreningslivet i Kinda, Ydre och Södra Linköpings kommuner. 

Om Idéfonden

Medlen i Idéfonden är till för projekt som utvecklar, stärker och gör vår bygd attraktiv att leva i. I 2024 års Idéfond finns 1,8 miljoner kronor.  Projekten ska:

  • Vara till ett specifikt ändamål.
  • Vara allmännyttigt och utan personligt vinstintresse.
  • Kunna genomföras av de som ansöker.
  • Genomföras inom bankens verksamhetsområde - Kinda-, Ydre- eller Södra Linköpings kommun.

Sista dag för att söka ur Idéfonden är 30 juni 2024. 

Så används bidraget från Idéfonden

Från tillgänglighetsanpassningar, hjärtstartare och utegym till renovering av lekplatser och belysning för ökad trygghet – det är några exempel på hur de föreningar som fått medel ur Idéfonden har använt pengarna.

Hur beslutas om Idéfonden?

Vid sparbankstämman, på våren, beslutar huvudmännen i Kinda-Ydre Sparbank om årets Idéfond. Vid ett positivt besked startar ansökningstiden 1 maj och pågår till 30 juni.

Ansökan görs via ett formulär på bankens hemsida. En kommitté bestående av huvudmän, personal och styrelsemedlemmar, beslutar vilka projekt som beviljas medel. Besked lämnas i början av september.

Fördelning 2023 års Idéfond

Vi ger tillbaka

Idéfonden gav i år 1,8 miljoner kronor tillbaka till föreningslivet. Se delar av den högtidliga utdelningen.