• Det ska framgå att det är en faktura
 • Mottagarens uppgifter: bankens namn och adress
 • Avsändarens namn och adress
 • Avsändarens orgnummer och momsregistreringsnummer om sådant finns
 • Notering om F-skatt finns (vid enskild firma)
 • Bankgiro/Plusgiro alt kontonummer om inte BG/PG finns.
 • Fakturadatum - datum när fakturan skickades ut
 • Betalningsvillkor / Förfallodatum
 • Fakturanummer - varje faktura ska ha ett unikt löpnummer
 • Specifikation - vad avses med fakturan. Viktigt att det står Sponsring när det är avdragsgillt (motprestation krävs). Bidrag är ej avdragsgillt.
 • Ange moms belopp alt momsfritt
 • Belopp - totala belopp att betala