Meny

Kameraövervakning

För att genomföra bevakning som en del av Kinda-Ydres Sparbanks säkerhetsarbete, t.ex. för att förebygga och utreda brott, bedriver banken kamerabevakning av våra kontor. Kamerabevakade områden är markerade med skyltar.

Bankomater i nära anslutning till våra kontorslokaler kan vi också komma att kamerabevaka. Om banken misstänker brott kommer vi att, förutom bild, också att spela in ljud.

Kinda-Ydre Sparbank är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen som sker vid kamerabevakning. Kinda-Ydre Sparbank personuppgiftsbehandling vid kamerabevakning utförs med berättigat intresse som laglig grund, för att säkerställa säkerheten för bankens anställda, kunder och besökare. Kinda-Ydre Sparbank bedömer att upptagningarna utgör en begränsad risk för de registrerades friheter och rättigheter i jämförelse med att utsättas för brott om bevakningskameror inte hade funnits i, eller i anslutning till, bankens lokaler.

Personuppgifter som rör misstanke om brott behandlas för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvara.Upptagningar av bild och ljud lämnas ut till relevant mottagare om upptagningarna är nödvändiga för en brottsutredning, eller till mottagare som hanterar, utför och underhåller kamerabevakningen för bankens räkning.

Med hänsyn till ändamålet med bankens kamerabevakning, lagras inte kameraupptagningar längre än nödvändigt, med maximal gallringsperiod på 60 dagar.

Besök kindaydresparbank.se./gdpr för mer information avseende dina rättigheter som registrerad, kontaktuppgifter, eller för att lämna klagomål om Kinda-Ydre Sparbank kamerabevakning.