Huvudmännen består av:

 

Huvudmän valda av huvudmännen t o m sparbanksstämman 2022

Andersson, Anders 
Borg, Erik
Eriksson Rinlid, Emma 
Vissing Nina 

Huvudmän valda av huvudmännen t o m sparbanksstämman 2023

Borggren, Mikael
Johansson, Jan-Åke
Johansson, Tomas
Lindstedt, Anna
Pettersson Stefan

Huvudmän valda av huvudmännen t o m sparbanksstämman 2024

Johansson, Ann
Kilebrand, Pontus
Kindestam Nilsson, Katla
Lindh Per-Anders


Huvudmän valda av huvudmännen t o m sparbanksstämman 2025

Andersson, Charlotte
Bengtsson, Kristina
Gumaelius, Malin
Thortstensson, Beatrice 

 

Huvudmän valda av kommunfullmäktige efter
sparbanksstämman 2019 t o m sparbanksstämman 2023

Kinda
Damm Mona
Forsberg Malin
Lindell Mikael
Ländell Pierre
Morell Björn
S Ljung Karin
Thuresson Emil
Svensson Malin
Wolf Hans

Ydre
Petri Ann-Charlotte
Bergquist Louise
Johansson, Leif
Sterne, Peter
Kall Gunnarsson Camilla

Linköping
Nåbo Niklas
Vikinge Trine