Meny

Organisation

Kinda-Ydre Sparbank består av 32 huvudmän, en styrelse, en vd med ledningsgrupp och fyra kontor. Hälften av huvudmännen är valda av huvudmännen och hälften av kommunfullmäktige. Huvudmännen representerar bankens kunder och utser bankens styrelse. Styrelsen utser i sin tur bankens vd.

Fjäril sitter på eklöv

Huvudmän

Enligt bestämmelser i sparbankslagen och sparbankens reglemente finns, som företrädare för kunderna och samhället , huvudmän som ska övervaka sparbankens förvaltning och utse styrelsen.

Styrelsen

Styrelsen har det yttersta ansvaret för bankens organisation och förvaltningen av bankens angelägenheter. Styrelsen ansvarar för tillsättning, utvärdering och vid behov entledigande av vd.

Verkställande ledning

Den verkställande ledningen hanterar övergripande frågor som rör bankens dagliga drift.