Den verkställande ledningen hanterar övergripande frågor som rör bankens dagliga drift.

Verkställande ledningen består av: