Husvagnsförsäkringen som halvförsäkring ger ett omfattande skydd men inkluderar inte skador på husvagnen vid olycka eller skadegörelse. I helförsäkring ingår även vagnskadeförsäkring.
Här kan du jämföra alternativen. Läs mer om försäkringens villkor och ersättningsbelopp i förköpsinformation och villkor.

Halvförsäkringen ersätter: 

  • Skador vid brand
  • Skador på vind-, bak- och sidorutor 
  • Maskinskador i chassi, klimatanläggning och köksmaskiner* 
  • Krishantering – 10 behandlingar hos psykolog/terapeut 
  • Dina kostnader för ombud vid tvist 
  • Skada på personligt lösöre
  • Avbrottsersättning med 500 kr/dag i maximalt 21 dagar 
  • Ersättning för personligt lösöre upp till 35 000 kronor 

Helförsäkringen ersätter dessutom:

  • Skador på ditt dragfordon vid trafikolycka
  • Skadegörelse på ditt dragfordon
  • Skador vid olyckshändelse, t ex fallande träd
  • Vattenskada genom utströmning från tank, klimatanläggning eller ledningar* 

*Husvagnen får vara högst fem år gammal.